Wonna care for kids.

Orthopedagoge

Jan Hekmanschool

Als Intern Begeleider van de Jan Hekmanschool vragen ouders mij soms of ik iemand weet die bijles kan geven op het gebied van Rekenen, Begrijpend Lezen of Spelling. Wonna is één van de eerste personen waar ik aan denk, omdat zij zo dichtbij de leerlingen staat en heel rustig en geduldig is. Bovendien is Wonna niet alleen heel kundig in de begeleiding op cognitief gebied, maar ook op sociaal gebied. Kinderen gaan graag naar Wonna toe. logo_jan_hekmanschoolIntern Begeleiders van de Jan Hekmanschool te Ouderkerk aan de Amstel

Jan Hekmanschool

Wonna werkt met een aantal leerlingen bij ons op school vanuit de rugzakgelden. Dit zijn leerlingen met gedragsproblematiek en leerstoornissen. De kinderen voelen zich erg op hun gemak bij Wonna. De resultaten die gehaald worden met behulp van de begeleiding zijn goed. De inbreng van Wonna bij oudergesprekken is heel prettig. Wonna is rustig, luistert goed en heeft een hele positieve kijk op de kinderen die zij begeleidt. logo_jan_hekmanschoolIntern Begeleiders van de Jan Hekmanschool te Ouderkerk aan de Amstel

Sara en Sophie

Sara en Sophie, een tweeling met PDD-NOS en ADD, hebben in groep 7 & 8 van de basisschool begeleiding gekregen bij het vergroten van sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en studievaardigheden, bij het aanbrengen van structuur, het maken, organiseren en leren van huiswerk en de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens is er bij beiden intelligentie onderzoek afgenomen. Deze begeleiding werd gefinancierd vanuit Leerling Gebonden Financiering (LGF).

Julian

Julian is een jongen met een bovengemiddelde intelligentie, met ADHD en ODD, waardoor hij moeite heeft met het organiseren van dagelijkse bezigheden (waaronder huiswerk) en het aanbrengen van overzicht en structuur. Hij wordt vanaf zijn 11e begeleid bij het verkrijgen van overzicht, het aanbrengen van structuur bij dagelijkse bezigheden / sociale activiteiten en bij het organiseren van zijn huiswerk. Julian is inmiddels 16 jaar, heel zelfstandig en zit in 6-VWO.

Ruben en Lars

Ruben en Lars, een 7-jarige tweeling met PDD-NOS en ADHD, hebben in groep 2 van de basisschool begeleiding gekregen bij het vergroten van sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Tevens werden zij ondersteund in het algemeen functioneren in de klas. Deze begeleiding werd gefinancierd vanuit Leerling Gebonden Financiering.

Contactgegevens

Wonna care for kids

Demo

Wonna

van den Berg

t 06 460 666 99

info@wonnacareforkids.nl

Goudplevier 18

Ouderkerk aan de Amstel

© 2018 - Wonna care for kids