Wonna care for kids.

Orthopedagoge

Stijn

Stijn is een jongen met autisme, dit maakt het voor hem moeilijk om te gaan met sociale situaties en veranderingen. Op 8-jarige leeftijd is begonnen met het vergroten van o.a. zijn sociale vaardigheden, lezen, schrijven, spelling, woordenschat en taalverwerving. Stijn is nu 13 jaar en inmiddels is hij heel goed in staat om zich te redden in bepaalde situaties en om te gaan met vanderingen. Deze begeleiding wordt geboden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Lucas en Tim

Lucas en Tim, een laagbegaafde tweeling met PDD-NOS, ADHD en dyslexie, hebben in groep 3, 4 en 5 van de basisschool begeleiding gekregen bij het vergroten van sociale vaardigheden, schoolse vaardigheden, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Tevens werden zij ondersteund in het algemeen functioneren in de klas. Deze begeleiding werd gefinancierd vanuit Leerling Gebonden Financiering. Logo_2Learn

Julia

Julia is een 13-jarig meisje met ADHD en Gilles de la Tourette. Wonna Care for Kids heeft haar in groep 8 begeleid bij de overgang naar de middelbare school, maar ook op het gebied van rekenen en de beleving van emoties. Op dit moment zit Julia in de brugklas en richt de begeleiding zich op het organiseren, plannen en maken van school-/ huiswerk. Tevens is er aandacht voor sociaal emotionele aspecten. De begeleiding wordt vanuit het Persoons Gebonden Budget vergoed.

Tess

Tess is een 7-jarig meisje met autisme. Zij zit op het regulier basisonderwijs, mede door de ambulante begeleiding van Wonna Care for Kids. Zij wordt intensief begeleid op meerdere gebieden, zoals rekenen, taal, begrijpend lezen en hoe op een adequate manier om te gaan met emoties, andere kinderen en eventuele veranderingen die op haar pad komen. De ambulante begeleiding wordt vergoed vanuit de rugzak.

Daan

Daan is een 10-jarige jongen die naast ADHD een ernstige vorm van dyslexie heeft. Vanaf groep 5 is de ambulante begeleiding vooral gericht op spelling, lezen van teksten, begrijpend lezen, automatiseren bij rekenen, maar ook op het creeeren van overzicht en structuur, omdat dit passend bij ADHD, moeilijk voor Daan is. Daan zit inmiddels in groep 7. Deze begeleiding wordt vanuit de rugzak bekostigd.

Contactgegevens

Wonna care for kids

Demo

Wonna

van den Berg

t 06 460 666 99

info@wonnacareforkids.nl

Goudplevier 18

Ouderkerk aan de Amstel

© 2018 - Wonna care for kids