Wonna care for kids.

Orthopedagoge

Eric

Eric is een 11-jarige jongen met ADHD en PDD-NOS. Wonna Care for Kids ondersteunt hem, middels ambulante begeleiding op school, met het aanbrengen van structuur en overzicht in zijn werk. De ambulante begeleiding wordt vergoed vanuit Leerling Gebonden Financiering (een rugzak).

Jack

pile-of-lettersJack is een 10-jarige jongen die extra ondersteuning heeft gekregen bij het vergroten van zijn spelling en woordenschat.

Rik

Rik is een 10-jarige jongen die extra ondersteuning heeft gekregen bij het vergroten van zijn sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid.

Amber

Ter voorbereiding van het HAVO eindexamen heeft Amber begeleiding gekregen bij tekstbegrip, begrijpend lezen, samenvatten en leren.

Kate

Een jaar voorafgaand aan haar VMBO eindexamen is Kate begeleid ter voorbereiding van het eindexamen. In de begeleiding is aandacht besteed aan de volgende vaardigheden; tekstbegrip, begrijpend lezen, samenvatten en leren.

Contactgegevens

Wonna care for kids

Demo

Wonna

van den Berg

t 06 460 666 99

info@wonnacareforkids.nl

Goudplevier 18

Ouderkerk aan de Amstel

© 2018 - Wonna care for kids