Wonna care for kids.

Orthopedagoge

  • Home
  • Intelligentie onderzoeken

Intelligentie onderzoeken

Indien u de intelligentie van uw kind wil laten vaststellen, dient dit op een objectieve en kwalitatief hoogwaardige manier te gebeuren. Daarom maakt Wonna Care for Kids gebruik van de internationaal genormeerde intelligentietest WISC. De WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) is een veel gebruikte intelligentietest om de cognitieve capaciteiten van kinderen in de leeftijd tussen 6-16 jaar te meten. De test bestaat uit 13 verschillende onderdelen. Waarbij uw kind wordt getest op zijn of haar verbale capaciteiten (Verbaal IQ), het vermogen tot ruimtelijk inzicht en planning (Performaal IQ) en het Totaal IQ.

intelligentieonderzoeken

De WISC kan worden afgenomen wanneer er vragen zijn betreffende de capaciteiten/prestaties van uw kind op school. Soms is er sprake van slechte resultaten; afwijkende prestaties van uw kind, terwijl u en de school dit niet van uw kind gewend zijn. Zijn de slechte resultaten het gevolg van onderpresteren? En wat is de eventuele oorzaak hiervan? Tevens kan de test worden afgenomen indien er sprake is van mogelijke hoogbegaafdheid om vervolgens te beoordelen of uw kind meer uitdaging nodig heeft door een eventuele uitbreiding van zijn/haar takenpakket of om zelfs een klas over te slaan.

De uitslag van de test en de gedragsobservaties die worden gedaan tijdens de afname van de test vormen een nuttige aanvulling in het vormgeven van een, bij uw kind passend, leerplan.

Contactgegevens

Wonna care for kids

Demo

Wonna

van den Berg

t 06 460 666 99

info@wonnacareforkids.nl

Goudplevier 18

Ouderkerk aan de Amstel

© 2018 - Wonna care for kids